Visie

Kunstenaarscollectief Karmijn brengt kunstenaars samen in Rotterdam. Wij komen in gesprek over de praktijk en kunstbeleving. Hierbij is aandacht voor inspiratie, verdieping en samenwerking. Zo is er in de activiteiten balans tussen informeel treffen en inhoudelijk programma.

Kunstenaarscollectief Karmijn heeft een plaats in de stad. Kunst wordt op diverse plekken getoond, laagdrempelig en verrassend. Bewoners en bezoekers worden op deze manier betrokken. Eenvoudigweg genieten van schoonheid, maar er is ook plaats voor verwondering en 'ontregeling'. Zo zet Karmijn mensen aan het denken en gaat de dialoog aan.

Download hier het visiedocument

Doelgroep

Kunstenaarscollectief Karmijn is een kunstkring voor (semi)professionele beoefenaren van de beeldende kunst in een breed scala disciplines, als schilderen, 3D, lithografie, etsen, zeefdruk, textiel, video, fotografie, performance, installatie enz. in Rotterdam (Noord).

Doelstelling

 • Onderling begrip en samenwerking bevorderen
 • Inventieve bezigheid van kunstenaars stimuleren
 • Belangen behartigen van de leden
 • Ontplooien diverse activiteiten om het werk van de leden naar buiten te brengen
 • Contact tussen kunstenaars en belangstellenden in de kunst bevorderen

Kunstenaarscollectief Karmijn wil deze doelen bereiken door:

 • Structureel bijeenkomsten te organiseren
 • Houden van exposities op zoveel mogelijk plekken in de stad
 • Organiseren van atelierroute
 • Organiseren van kunstmarkt
 • Organiseren van kunstreizen
 • Website met nieuws van de vereniging en presentatie van ieder lid

Bestuur

Willem van Hest voorzitter
Emrys Huntington bestuurslid algemeen
Joke de Brieder penningmeester
Het bestuur wordt bijgestaan door Idelet Heij.
Bereik het bestuur via info@karmijnkunst.nl.

Werkgroepen

Nieuwe Leden Commissie

Ruben de Jong, Vera Witleer & Michel van der Sanden

Exposities

Er is een werkgroep exposities actief binnen de vereniging. Bij ideeën voor exposities worden ad hoc leden gevraagd mee te doen aan de voorbereiding en organisatie

Activiteiten / Sociale contacten

Olette Hamer

PR / Marketing / Social Media

Voor vragen/activiteiten over PR/Marketing of social media - info@karmijnkunst.nl