Marcel Koeleman

Mijn  foto’s geven vorm aan mijn vermoeden van het bestaan van een werkelijkheid  achter en en voorbij de zichtbare wereld.    Zij kijken als muziek en zijn wars van horizon, tijd en plaats.    Zij zijn soms als ruimteschepen, soms als kaarten.