Krysia Peka

Mijn  werk bestaat uit schilderijen. Ik werk in thema's gedurende een bepaalde  periode.  Deze voer ik uit in aquarel als voorstudies en later in olieverf. Mijn inspiratie haal ik uit de waarneming: natuur, mens, dingen. Alles wat ik meemaak, zie, kan een thema worden.
De laatste periode is vooral de mens als thema. bijv.. muzikanten naar aanleiding van concerten.
De ontwikkeling die ik doormaakte ging van abstract naar realistisch. Dit is geen omgekeerde ontwikkeling maar de trend destijds, toen ik begon  was abstract. Ik heb me altijd tot de expressionisten gerekend. Ook dat evolueert.     Al deze fases hebben ertoe geleid dat de realistische werken die ik nu maak gebaseerd zijn op abstracte waardes: kleur, licht donker, penseeltoets enz    

Mijn leven lang vanaf 1948 ben ik met schilderen bezig. Ik ging naar de  kunstacademie, toen ik 25 jaar was en koos pas op mijn veertigste echt voor  het vak. Ik heb veel geëxposeerd, ik had een eigen galerie met atelier, en nu  een atelier aan huis. Nog steeds ben ik gepassioneerd bezig.    Als nevenactiviteit  heb ik jaren  lesgegeven op creativiteitscentra en de laatste  jaren vooral op de SKVR voormalig vrije  academie.