Jeroen Graus

De wereld functioneert op verouderde mechanismen, mensen zitten niet altijd in hun ‘element’,  systemen zijn gefundeerd op oude waarden en ‘uitgemolken’ principes. We leven in wereld die maar al te vaak tracht de nieuwe wereld op te bouwen met enkel kennis uit het verleden.  Een nieuwe constructieve wereld opbouwen betekent misschien meer dan ooit, begin helemaal opnieuw.

Ik stel mij ruwweg 3 vragen die ik artistiek uitwerk in vnl. tekeningen: ‘wat is de oorsprong van technologie, wat is de invloed van technologie op het heden, waar brengt technologie  ons naar toe?’

Het project wat daaruit voorkomt heet ‘Fundament of Construction’ en staat voor een geconstrueerde werkelijkheid opgebouwd uit een remix van (objecten) technologie, (klassieke) oudheid, (geconstrueerde) symbolen en de mensfiguur.  FoC is een (toekomstige) habitat en toont een (toekomst) visie,  een ander perspectief/benadering op de relatie tussen mens, zijn omgeving en de plek die techniek daarbij inneemt. Heden, verleden en toekomst versmelten zich door elkaar heen in de tekeningen binnen het project. Daarbij wordt er als gemeenschap gestreefd  naar een beter functionerende wereld waarin diverse culturen en verschillende religies naast elkaar in harmonie kunnen leven. Het symbool ‘The Fundament’ staat voor het DNA van The Construction.  

Dit DNA staat voor: ‘er is geen verschil  tussen etniciteiten,  er bestaat enkel en alleen  ‘mens zijn’.  
Mensen verschillen van elkaar maar vergelijken zich niet met elkaar.  Verschillen, op welk vlak dan ook,  worden gezien als een vorm van smaak, kleur of als persoonlijke onderscheiding/herkenning, een uiting van identiteit of een uitvoering van een principe.  De innerlijke stem, intuïtie/gevoel en een ‘intenties’ staan daarbij centraal.  Elke mens zal zijn eigen ‘mechanisme’ moeten ontdekken.

Centraal in The Construction staat de invloed, kracht en reikwijdte van technologie zodat ieder individu deze zoektocht kan aangaan, ongeacht zijn of haar omgevingsfactoren.  Digitale techniek gaat over alle grenzen en alle volkeren heen, wereldwijd.  Het gebruik van internet en al zijn devices is het bindmiddel, een onmisbare tool in de habitat van The Construction.