Elly

De stijl van Elly Ramirez Pruijn is overwegend expressief, wat voortkomt uit een werkwijze om kleur intuïtief naar aanleiding van het onderwerp te kiezen, dan wel vorm en thema af te laten hangen van het kleurgebruik. Elly gebruikt veelal organische vormen. Haar liefde voor de natuur en het drama dat zich afspeelt rondom de aftakeling van het heelal komt terug in veel van haar werk.

Geboren 1947 in Nijmegen
Sinds 1973 woonachtig in Rotterdam
Opleiding vanaf 1963 vrije academie Nijmegen Vanaf 1984 workshops bij verschillende kunstenaars in Rotterdam