Werkgroepen

Kunstenaarscollectief Karmijn kent diverse werkgroepen:

- Toelating

- PR

- Exposities

- Activiteiten / Sociale contacten

 

Werkgroep Toelating

Deze werkgroep bestaat uit de volgende vier leden:

- Koert Dekker (voorzitter)​

- Jan Eisse Pentinga

- Ruben de Jong

- Lara Muradjan

Werkgroep PR

De werkgroep PR bestaat uit de volgende leden:

- Vacature

 

Werkgroep Exposities

Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden:

- Marcel Speet

- Emrys Huntington

- Diet van Velzel

- Lara Muradjan

- Annejole Jocobs-de Jongh

- Jeroen Graus

- Caroline Grootenboer

 

Werkgroep Activiteiten / Sociale contacten​

In deze werkgroep zitten:

- Dorcas de Koning

- Olette Hamer

Opmaak en verzending nieuwsbrief

- Cindy Koning

Kascommissie

- Wybe Hietbrink

- Hella de Boo

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com