Theo Rooden

Theo Rooden (Sittard, 1969) wordt geboeid door het alledaagse. Hij staat verwonderd stil bij situaties die niet bedoeld zijn om goed bekeken te worden. Daar ziet hij schoonheid in patronen en ordeningen. hiermee gaat hij aan de slag. Een proces van eindeloos herhalende handelingen vormt het handschrift in zijn werk.  Door tekenen, vouwen, rollen, lijmen en snijden ontstaat nieuwe zeggingskracht. Er is altijd een plan en er zijn strakke spelregels, maar het resultaat is altijd onvoorspeld. Zo blijft er tijdens het maken altijd nieuwsgierigheid. Ook als het werk af is blijft het een raadsel hoe eenvoud en complexiteit zich tot elkaar verhouden. 

2020 Copyright Kunstenaarscollectief Karmijn Rotterdam