Marcel Koeleman

Mijn foto’s geven vorm aan mijn vermoeden van het bestaan van een werkelijkheid achter en en voorbij de zichtbare wereld. Zij kijken als muziek en zijn wars van horizon, tijd en plaats. Zij zijn soms als ruimteschepen, soms als kaarten.

2020 Copyright Kunstenaarscollectief Karmijn Rotterdam