In memoriam Elizabeth van den Akker

 

Onlangs is overleden ons lid Elizabeth van den Akker. Ze is 87 jaar geworden. Elizabeth werd op 20 juli 1933 geboren in Apeldoorn. Ze  studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, afdeling Monumentale Kunst. In 1960 werd ze docent tekenen en kunstgeschiedenis  op een HAVO en later docent textiel en ideeontwikkeling aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Het hele oeuvre van Elizabeth kenmerkt zich door grote continuïteit en samenhang. Vanaf de aanvang van haar kunstenaarschap speelde textiel een leidende rol in haar werk. In die jaren was dat beslist geen medium dat zonder meer als een volwaardige mogelijkheid werd geaccepteerd  om tot beeldende kunst te komen. Met haar werk heeft ze ontegenzeggelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het veranderende imago van de textielkunst in Nederland. Elizabeth werd al snel na de oprichting lid van ons kunstenaarscollectief en bleek een trouw bezoekster van de bijeenkomsten. Dit ondanks haar beperkingen: zij liep slecht en moest daarbij vaak een rollator gebruiken. Op de gezamenlijke tentoonstellingen werd haar werk alom gewaardeerd. De laatste maanden ging ze echter mentaal en lichamelijk achteruit. Ze laat een belangrijk oeuvre na, met werk in openbare gebouwen in o.a. Rotterdam, Groningen, Nijmegen, Den Haag, Tilburg en Delft.

 

Jan Sinke

2020 Copyright Kunstenaarscollectief Karmijn Rotterdam