Wat bieden wij onze leden?

• Minimaal 12 bijeenkomsten gedurende het jaar

• Minimaal 1 grote expositie per jaar

• Diverse kleinere exposities zoals een naajaarsexpositie in Crooswijk of meedoen met de kunstroute Kralingen​

​​​​• Informatieve website

• Eigen pagina van ieder lid op de website

Bijeenkomsten

Voor onze bijeenkomsten hebben we ruimte gevonden in Het Klooster Oude Noorden, Ruivenstraat 81, 3036 DD Rotterdam. Daar willen we regelmatig bij elkaar komen om met elkaar ideeën uit te wisselen. Voor iedere bijeenkomst willen we een inspirerende spreker uitnodigen, die iets met beeldende kunst te maken heeft. Dat kan een eigen lid zijn, die over zijn of haar werk vertelt, een fabrikant van kunstenaarsbenodigdheden, of bijvoorbeeld een kunstkenner die vertelt over kunstgeschiedenis of trends in de kunst.  Zoveel mogelijk zal geprobeerd worden hier muziek van Rotterdamse muzikanten bij te betrekken. Er is een café waar wat te drinken gekocht kan worden, zodat iedere bijeenkomst een ontspannen avond wordt.

Exposities

Er zullen nauwe contacten worden onderhouden met galeries of andere instellingen waar geëxposeerd kan worden. Ook wordt gezocht naar een geschikte eigen ruimte voor exposities van de leden van Karmijn.

Kunstreis

Waar mogelijk wordt een kunstreis georganiseerd. Dit kan zijn naar exposities in het land of naar een museum in het buitenland.

Website

Op deze website is informatie te vinden over Karmijn en haar leden. Ieder lid krijgt de kans om door middel van foto’s zijn of haar werk te tonen. Deze getoonde werken zullen actief onder de aandacht worden gebracht van de pers, galerieën en musea.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com